NetCzynsze | STRONA GŁÓWNA | E-MAIL   

   Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza powstała w 1991 roku w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta”. Naszym podstawowym zadaniem jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Na dzień 31 grudnia 2008r. zasoby Spółdzielni składały się z 66 budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni 167.782,69 m2.2016-01-04

OGŁOSZENIE
Odczyt podzielników kosztów CO

Harmonogram odczytu podzielników kosztów c.o. w zasobach w S.M im A. Mickiewicza


2015-12-12

OGŁOSZENIE
Odczyt podzielników kosztów CO

Harmonogram odczytu i montażu podzielników kosztów c.o. w zasobach w S.M im A. Mickiewicza


2015-11-09

OGŁOSZENIE
ODCZYT STANÓW WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku uprzejmie informuje, że odczyt stanów wodomierzy ciepłej i zimnej wody odbędą się w dniach 17 - 23.11.2015r.
Dokładny termin i godzina odczytu będzie ustalona przez Gospodarza danego budynku. Ogłoszenia o dokładnym terminie odczytu będą wymieszone na klatkach schodowych.

W przypadku nieobecności w Spółdzielnia prosi o podanie odczytu wodomierzy:
- telefonicznie - 85 74 16 434 wew.2 / 85 73 26 185 wew.2
- na adres e- mail: a.romanowicz@smmickiewicza.bialystok.pl
w terminie do 30.11.2015r.

W przypadku gdy wskazania wodomierzy jednokrotnie nie zostaną podane na koniec danego okresu rozliczeniowego (w terminie w/w), zostanie naliczone średnie zużycie wody z poprzedniego roku. Jeżeli użytkownik dwukrotnie nie poda stanów wodomierzy lub nie udostępnił lokalu przedstawicielowi Spółdzielni w celu dokonania odczytu w dwóch następujących po sobie okresach rozliczeniowych zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków”.


2015-10-05

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/bialystok_obywatelski/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_2016

GŁOSOWANIE:

http://www.bialystok.pl/survey/wizardsurvey/index


2015-06-01

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że
w dniu 05.06.2015r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.

Dyżury będą pełniły pogotowia:
1. Wodno-kanalizacyjne: 506-546-738
2. Elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56


2015-05-14

OGŁOSZENIE
ODCZYT LICZNIKÓW WODY

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku uprzejmie informuje, że odczyt stanów liczników ciepłej i zimnej wody odbędą się w dniach 21 - 24.05.2015r.
Ogłoszenia o dokładnym terminie odczytu będą wywieszone na klatkach schodowych.

W przypadku nieobecności Spółdzielnia prosi o podanie odczytu wodomierzy telefonicznie w terminie do 29.05.2015r.

85 7 416 434 wew.2
85 7 326 185 wew.2
85 7 416 362

lub na adres e-mail: sekretariat@smmickiewicza.bialystok.pl

Wodomierze których wskazania nie zostaną podane w w/w terminie będą rozliczone wg średniej wskazań podanych w poprzednim okresie. W wypadku dwukrotnego niepodania stanu wodomierzy za zużycie wody obciążymy zgodnie z „Regulaminem rozliczenia kosztów zużycia wody i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.”
zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 21/04/07 z dn.17.04.2007 r.


2015-04-03

 http://www.nivea.pl/podworko


2014-12-29

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że w dniu 02.01.2015r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.
Dyżury będą pełniły pogotowia:
1. Wodno-kanalizacyjne: 506-546-738
2. Elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56


2014-12-18

HARMONOGRAM ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW KOSZTÓW C.O. W
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEM IM. ADAMA MICKIEWICZA
PODZIELNIKI ELEKTRONICZNE

02.01.2015r (piątek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Orzeszkowej 9 w godz. od 16.00 do 18.00
    2. Orzeszkowej 7 A w godz. od 17.30 do 19.30
    3. Świętojańska 13/4 w godz. od 16.00 do 17.30
    4. Świętojańska 13/3 w godz. od 17.30 do 19.30

05.01.2015r (poniedziałek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Orzeszkowej 6 w godz. od 16.00 do 18.30
    2. Konopnickiej 2 w godz. od 18.00 do 19.30
    3. Konopnickiej 2 A w godz. od 18.00 do 19.30

09.01.2015r (piątek) w godz. od 16.00 do 20.00
    1. Orzeszkowej 2 w godz. od 16.00 do 18.00
    2. Orzeszkowej 3 A w godz. od 18.00 do 19.30
    3. Konopnickiej 10 w godz. od 18.00 do 20.00

12.01.2015r (poniedziałek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Konopnickiej 12 w godz. od 16.00 do 17.30
    2. Konopnickiej 12 A w godz. od 17.30 do 19.30
    3. Mickiewicza 17 w godz. od 16.00 do 17.30
    4. Grottgera 2/1 w godz. od 17.00 do 18.30
    5. Konopnickiej 5 A w godz. od 18.30 do 20.00

13.01.2015r (wtorek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Parkowa 8 w godz. od 16.00 do 17.00
    2. Grottgera 12 w godz. od 17.00 do 19.00
    3. Słowackiego 3 A w godz. od 18.00 do 19.30

14.01.2015r (środa) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Słowackiego 10 w godz. od 16.00 do 17.30
    2. Podleśna 17 A w godz. od 17.30 do 19.30
    3. Świętojańska 13 A w godz. od 16.00 do 18.00
    4. Świętojańska 13 B w godz. od 17.30 do 19.30

15.01.2015r (czwartek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Mickiewicza 42 w godz. od 16.00 do 19.30
    2. Orzeszkowej 21 w godz. od 18.00 do 19.30

16.01.2015r (piątek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Branickiego 25 w godz. od 16.00 do 19.30

19.01.2015r (poniedziałek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Branickiego 27 w godz. od 16.00 do 19.30

20.01.2015r (wtorek) w godz. od 16.00 do 19.30
    1. Branickiego 29 w godz. od 16.00 do 19.30

21.01.2015r (środa) w godz. od 16.00 do 18.00
    1. Świętojańska 4, 6 w godz. od 16.00 do 18.00

Drugi termin odczytów odbędzie się w dniu 26.01.2015 r. (poniedziałek)
w godz. od 16.00 do 20.00.
W sprawach losowych proszę o kontakt: 502 182 725 Pan Krzysztof Grynczel w dniach odczytów.


2014-11-26

HARMONOGRAM ODCZYTÓW PODZIELNIKÓW KOSZTÓW C.O. W
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEM IM. ADAMA MICKIEWICZA:

PODZIELNIKI WYPARKOWE

15.12.2014r. (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 20:00
    1. Orzeszkowej 16, Konopnickiej 14
    2. Mickiewicza 38, Mickiewicza 38/1
    3. Mickiewicza 33A, Konopnickiej 4 (2 klatki)
    4. Słowackiego 2A, Mickiewicza 44A

16.12.2014r. (wtorek) w godzinach od 16:00 do 20:00
    1. Orzeszkowej 9A, Orzeszkowej 5A
    2. Mickiewicza 32, Parkowa 2A
    3. Konopnickiej 4(do końca), Konopnickiej 6
    4. Słowackiego 5A, Grottgera 4

17.12.2014r. (środa) w godzinach od 16:00 do 20:00
    1. Świętojańska 13/2 (5 klatek)
    2. Parkowa 4, Parkowa 6A
    3. Konopnickiej 8
    4. Podleśna 5A

18.12.2014r. (czwartek) w godzinach od 16:00 do 19:00
    1. Świętojańska 13/2 (do końca)
    2. Parkowa 14 (do nr 55)
    3. Parkowa 7
    4. Słowackiego 9A

19.12.2014r. (piątek) w godzinach od 16:00 do 18:00
    1. Parkowa 14 (od nr 56 do końca)

Drugi termin odczytów odbędzie się w dniu 02.01.2015r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 19:00
W sprawach losowych proszę o kontakt 502 182 725 Pan Krzysztof Grynczel w dniu odczytu.


2014-11-17

OGŁOSZENIE

W dniach od 21.11.2014r. do 25.11.2014r. zostaną przeprowadzone przez Gospodarzy Budynków odczyty stanów wodomierzy. Termin przeprowadzenia odczytów w poszczególnych budynkach zostanie podany w ogłoszeniach na klatkach schodowych.
W przypadku nieobecności Spółdzielnia prosi o podanie odczuty wodomierzy telefonicznie w terminie do 28.11.2014r. tel. 85 7416 434 wew. 2; 85 7326 185 wew.2; 85 7416 362 lub na adres sekretariat@smmickiewicza.bialystok.pl

Prosimy osoby przesyłające wskazania wodomierzy przez Internet o podanie dokładnego adresu oraz nazwiska właściciela mieszkania.
Wodomierze których wskazania nie zostaną podane w w/w terminie będą rozliczone wg średniej wskazań podanych w poprzednim okresie. W wypadku dwukrotnego niepodania stanu wodomierzy za zużycie wody obciążymy zgodnie z „Regulaminem rozliczenia kosztów zużycia wody i ustalenia opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonego Uchwałą nr 21/04/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 17.04.2017r, Prot.4/07.


2014-11-05

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że w dniu 10.11.2014r. (poniedziałek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.
Dyżury będą pełniły pogotowia:
1. Wodno- kanalizacyjne: 506-546-738
2. Elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56


2014-09-15

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny
lokal usługowy znajdujący się w piwnicy budynku przy ul. Mickiewicza 32 (wejście od
szczytu budynku) o ogólnej powierzchni 64,60m² .
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne
pod nr tel. 85 7416 434 wew.8. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-09-15

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny
lokal usługowy znajdujący się na XI piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 42 o ogólnej
powierzchni 5,15m² .
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne
pod nr tel. 85 7416 434 wew.17. Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-08-27

OGŁOSZENIE

        Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza informuje, że od dnia 01.09.2014r. właściciele mieszkań, garaży, boksów będą mogli założyć indywidualne konto internetowe w systemie netCzynsze, przez które będzie dostęp do wglądu bieżącego salda i historii wpłat.

        W celu założenia indywidualnego konta właściciel mieszkania, garażu lub boksu powinien zgłosić się osobiście do biura Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej 13/1 pok. 200 (sekretariat).


2014-06-27

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na XI piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 42 o ogólnej powierzchni 13,50m² .
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.8.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-06-27

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na XI piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 42 o ogólnej powierzchni 5,15m² .
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-06-11

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że w dniu 20.06.2014r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.

Dyżury będą pełniły pogotowia:
1. Wodno- kanalizacyjne: 506-546-738
2. Elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56


2014-05-08

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że w dniu 09.05.2014r. (piątek) z przyczyn technicznych KASA będzie czynna do godziny 13.00.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.


2014-05-08

OGŁOSZENIE

W dniach od 21.05.2014r do 24.05.2014r zostaną przeprowadzone przez Gospodarzy Budynków odczyty stanów wodomierzy. Termin przeprowadzenia odczytów w poszczególnych budynkach zostanie podany w ogłoszeniach na klatkach schodowych.
W przypadku nieobecności Spółdzielnia prosi o podanie odczytu wodomierzy
telefonicznie w terminie do 30.05.2014
tel. 85 7 416 434 wew.2; 85 7 326 185 wew.2; 85 7 416 362
lub na adres sekretariat@smmickiewicza.bialystok.pl
Prosimy osoby przesyłające wskazania wodomierzy przez Internet o podanie dokładnego adresu oraz nazwiska właściciela mieszkania.
Wodomierze których wskazania nie zostaną podane w w/w terminie będą rozliczone wg średniej wskazań podanych w poprzednim okresie. W wypadku dwukrotnego niepodania stanu wodomierzy za zużycie wody obciążymy zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonego Uchwałą nr 21/04/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 17.04.2007r, prot. 4/07.


2014-04-28

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że
w dniu 02.05.2014r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.
Dyżury będą pełniły pogotowia:
1. Wodno- kanalizacyjne: 506-546-738
2. Elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56


2014-04-01

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w szczycie budynku przy ul. Konopnickiej 2A o ogólnej powierzchni 20,40m²

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-04-01

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się na I piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 14 (budynek przychodni) o powierzchni użytkowej 26,40m² + części wspólne korytarzy 20,80m2 tj. ogółem 47,20m² (sugerowany cel przeznaczenia – gabinet lekarski)

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-04-01

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal usługowy znajdujący się w pomieszczeniu piwnicznym w budynku przy ul. Konopnickiej 2A o ogólnej powierzchni 28,96m².

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-04-01

OGŁOSZENIE - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny
lokal usługowy znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Świętojańskiej 13/1
o powierzchni użytkowej 24,45m² + części wspólne korytarzy o pow. 18,32m² tj. ogółem
42,77m².

Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią.
Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 85 7416 434 wew.17.
Pytania można kierować również na mail:

a.malczewska@smmickiewicza.bialystok.pl


2014-01-02

PRZETARG - nieaktualne

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Białymstoku ul. Świętojańska 13/1 ogłasza przetarg ograniczony na n/w środki transportowe i sprzęt:
I. Ciągnik rolniczy Ursus C-360, nr. rej. BI 533F, rok prod.1978, sprawny technicznie, cena wywoławcza -21933,00 zł .
II. Ciągnik rolniczy Ursus C-330, nr. rej. BI 287F, rok prod. 1989, sprawny technicznie, cena wywoławcza -16239,00 zł,
III. Spychacz czołowy typ I-218/2, sprawny technicznie, w cenie 3955,00 zł
IV. Rozsiewacz piasku (nawozów) typ ML-350, rok prod.2008, sprawny technicznie, w cenie 2075,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza w Białymstoku.

Przetarg na powyższe środki transportu i sprzęt ogłasza się na dzień 09.01.2014r. (czwartek) o godz. 1000 w świetlicy Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej 13/1.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do godz. 9.30 w dniu przetargu w kasie Spółdzielni.
W/w sprzęt można oglądać na dwa dni przed przetargiem w godz. 9-15 adres j/w.
Spółdzielnia zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.


  2013-05-16

PRZETARG - nieaktualne

SM im. A. Mickiewicza w Białymstoku ul. Świętojańska – 13/1 ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 39 przy ul. Orzeszkowej Nr 6 w Białymstoku o pow. użytkowej 43,90 m2, na II piętrze.
Cena wywoławcza -160.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu – 21.08.2013r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej 13/1.
Lokal mieszkalny jest zbywany bez remontu.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie SM w dniu przetargu lub na konto PKO BP S.A. I O/Białystok 95 1020 1332 0000 1402 0026 1644 do dnia 19.08.2013r.
Zastrzega się przepadek wadium na rzecz Sp-ni, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje minimum jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Postąpienie wynosi 1.000zł. Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W celu obejrzenia mieszkania należy zgłosić się do Spółdzielni – pok. 208 w dniach 12 – 14 .08.2013r. w godz. 13,00 – 14,00 , bliższe informacje: pok.203, tel. 85 ( 74 -16- 434)


  2013-08-07

O G Ł O S Z E N I E !  

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku informuje, że w dniu 16.08.2013r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie NIECZYNNE.
Dyżury będą pełniły pogotowia:

  •  wodnokanalizacyjne: 506-546-738.
  • elektryczne i windy: 19282, 85 742-47-56

 


2013-05-16

  O G Ł O S Z E N I E - nieaktualne !

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza 15-082 Białystok ul. Świętojańska 13/1
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Nr 39 przy ul. Orzeszkowej Nr 6 w Białymstoku o pow. użytkowej 43,90 m2, na II piętrze.

Cena wywoławcza -170.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu – 29.05.2013r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Świętojańskiej – 13/1.
Lokal mieszkalny jest zbywany bez remontu.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie SM w dniu przetargu
lub na konto PKO BP S.A. I O/Białystok 95 1020 1332 0000 1402 0026 1644
do dnia 27.05.2013r.
Zastrzega się przepadek wadium na rzecz Sp-ni, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje minimum jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą. Postąpienie wynosi 1.000zł.
Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W celu obejrzenia mieszkania należy zgłosić się do Spółdzielni – pok. 208 w dniach 23-24.05.2013r. w godzinach 13.00-14.00, bliższe informacje: pok. 203 tel. (85)7416-4342013-04-10

O G Ł O S Z E N I E - nieaktualne !

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza
15-082 Białystok ul. Świętojańska 13/1
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Nr 39 przy ul. Orzeszkowej Nr 6 w Białymstoku o pow. użytkowej 43,90 m2, na II piętrze .
Cena wywoławcza -188.800 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu – 24.04.2013r. o godz. 11.00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Świętojańskiej – 13/1.
Lokal mieszkalny jest zbywany bez remontu.


2013-04-10

O G Ł O S Z E N I E ! - NIEAKTUALNE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza w Białymstoku posiada wolny lokal
usługowy znajdujący się na I piętrze w budynku przy ul. Mickiewicza 14 o ogólnej
powierzchni 20,10m² (pow. lokalu – 11,20m2 + pow. części wspólnych korytarzy – 8,90m2)
Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Spółdzielnią. Wszelkie informacje dostępne
pod nr tel. 85 7416 434 wew.17. Pytania można kierować również na mail:2013-04-02

O G Ł O S Z E N I E - nieaktualne!

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Adama Mickiewicza 15-082 Białystok ul. Świętojańska 13/1
ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie usunięcia drzew z nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza.

 

 

 

 

 

 


ADRES:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Adama MickiewiczA
15-082 Białystok
ul. Świętojańska 13/1


TELEFONY:
CENTRALA / SEKRETARIAT
085 741-64-34
FAX: 085 732-49-46
ROZLICZENIE WODY:
085 732-61-85

Strona główna | Aktualności | Rada Nadzorcza | Akty prawne | Skład zarządu | Informacje | Galeria | Kontakt | Ballada